2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

O školeŠkola, která překvapí

Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Založená 1961

Základní škola v Preislerově ulici je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Svoji činnost zahájila v historických budovách v Berouně, Plzeňská 104. Teprve ve školním roce 1963/1964 začaly být postupně užívány nové budovy, ve kterých škola sídlí doposud. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 750 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. Od září 2010 je ve školním areálu umístěna i mateřská škola, nový název zní „2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335“. Kapacita mateřské školy je 88 dětí.

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z blízkého sídliště a ostatní přilehlé zástavby.

Škola disponuje jedinečným, uzavřeným areálem s šesti různě zaměřenými pavilony, školním stadionem, parkovými plochami a zahradou. Prostorové podmínky ZŠ vzhledem k ostatním školám ve městě lze označit za „nadstandardní“.

Nový pavilon

Školní dokumenty
 • Školní řád
  Datum publikace: 20. 10. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Obsahuje i pravidla hodnocení žáků - vzdělávání i chování