2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Beroun bez odpadků

Naše škola je zapojena do akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Zájemci z naší školy dostanou od třídních učitelů pytle na odpadky a mohou se vydat pomoci přírodě. Můžete sbírat odpadky v okolí svých bydlišť, řek, v přírodě a všude, kde je to potřeba. Prosím, dbejte na bezpečnost svou i všech zúčastněných. Používejte rukavice. Nesbírejte nebezpečné věci. Vyhlašujeme soutěž o nejkurióznější odpadek. Pokud budete mít jakoukoli fotografii z úklidu, prosím, pošlete ji na adresu sopejstalova@2zsb.cz.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Šopejstalová