2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

5. C budoucí architekti a stavitelé

5. c při pracovních činnostech budovala venku domečky pro skřítky.

Autorka: Petra Vávrová

Architekti z 5. C