2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

A tak to dnes všechno začalo!

Naše nově utvořená divadelní skupina se poprvé sešla pod vedením paní učitelky Trebulové a Kostečkové. Společně jsme začali nacvičovat moderní podobu Máchova Máje. Proběhla první čtená zkouška a potvrdil se výborný výběr hereckého obsazení.

Režisérské duo T + K

Počáteční nácvik divadla