2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Klub mladého diváka

V letošním školním roce opět pokračuje tradice Klubu mladého diváka na naší škole. Žáci druhého stupně vždy navštíví během divadelní sezóny čtyři různá představení. Navštíví i různé divadelní scény.

Bližší informace: reschova@2zsberoun.cz