2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školní družina

Základní informace

Vedoucí školní družiny: Jana Procházková – telefon:
733 603 232

Při 2. základní škole pracuje sedm oddělení školní družiny.

 • 1. oddělení – Jana Procházková
 • 2. oddělení – Božena Belfínová
 • 3. oddělení – Kateřina Kvasničková
 • 4. oddělení – Markéta Šrámková
 • 5. oddělení – Kristýna Jedličková
 • 6. oddělení – Jana Králová
 • 7. oddělení – Aneta Jahnátková

maily na jednotlivé vychovatelky: prijmeni@2zsb.cz

Dokumenty školní družiny
 • Zápis
  Datum publikace: 13. 1. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Zápisní lístek do školní družiny
 • Zápis
  Datum publikace: 13. 1. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zápisní lístek do školní družiny
 • Řád školní družiny
  Datum publikace: 15. 9. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pravidla naší družiny

Předběžný zápis do družiny (jen pro budoucí prvňáčky) probíhá již při zápisu do 1. třídy. Při umísťování dětí do družiny mají přednost děti zaměstnaných matek.

Ranní provoz začíná v 6.15 hodin a končí odchodem dětí na vyučování; do družiny přicházejí opět po vyučování za doprovodu vychovatelek, které si děti přebírají od vyučujících. Rodiče také využívají pro děti možnosti mimoškolních aktivit a opětovného návratu dětí do družiny. V 15.30 se všechna oddělení spojují. Provoz školní družiny končí v 17.00 hodin.

Cena: ranní družina 100 Kč, odpolední družina 300 Kč, ranní a odpolední družina 400 Kč.

Časový a obsahový rozvrh dne

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné. Pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování – děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.

Během roku nechybí vánoční besídka, karneval, výtvarné, tělovýchovné a hudební soutěže mezi odděleními. podnikáme s dětmi spoustu vycházek, jsme členy klubu Bijásek, v jehož rámci soupeříme měsíčně s ostatními družinami ve výtvarné soutěži. Snažíme se, aby byly činnosti pestré a vyvažovaly náročné dopolední vyučování. O to raději slýcháváme od dětí větu směřující k rodičům: To už jsi tady? Ještě chvíli, prosím.