2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Zájmové kroužky

Filosofie zajištění kroužků na naší škole: snažíme se zajistit kroužky hlavně pro mladší děti. Chceme rodičům ulehčit práci, aby děti měly kroužky ve škole a odpadlo dovážení dětí na kroužky. Starší děti si již mohou vybrat z kroužků v celém Berouně. Kroužky pro rok 2020/2021 připravujeme. Situace kolem covid 19 činnost kroužků zatím blokuje.