2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Zájmové kroužky

Filosofie zajištění kroužků na naší škole: snažíme se zajistit kroužky hlavně pro mladší děti. Chceme rodičům ulehčit práci, aby děti měly kroužky ve škole a odpadlo dovážení dětí na kroužky. Starší děti si již mohou vybrat z kroužků v celém Berouně.


Judo

Na naší škole probíhá výuka klasického juda.
Ukázková hodina proběhne ve středu 13.9. od 16:00 v prostorách školní družiny. Tréninky jsou každé pondělí a středu od 16:00 do 17:00.

Kontaktní osobou je vychovatelka školní družiny paní Belfínová.

Těšíme se na Vás – https://www.judovicnezsport.cz/
Judo víc než sport


Keramika

V letošním školním roce 2023-2024 bude otevřen  keramický kroužek v pondělí. První  zahájení kroužku bude 2. října  2023. Děti z prvního stupně se budou pravidelně scházet vždy v tento den:

PONDĚLÍ                            13:15  – 14:45     Pinkasová Hana

Cena kurzu je 1 800 Kč na celý školní rok + 300 Kč na materiál.  Dílna s patnácti pracovními místy je umístěna v budově  D –  v  naší škole. Dílna je vybavena keramickou pecí a dostatečným místem pro práci s hlínou. Děti si zde vyzkouší různé pracovní postupy a zdobení keramiky nejen glazurováním. Přihlašovat děti můžete emailem od posledního týdne v srpnu. Přihláška jim pak bude dodána.

Vedoucí kroužků : Hana Pinkasová

Kontakt:   Pinkasova@2zsb.cz

Omlouvám se všem, kteří mají ještě zájem o kroužek, ale ten už je zcela naplněn.


Florbal

Kroužek florbalu má na naší škole dlouhou tradici a tradiční je i vedoucí kroužku Mgr. Lubor Vlček. Kroužek tačíná 6. 10.  Přihlášky do konce září na vlcek@2zsb.cz. Děti potřebují jen sportovní oděv a sálovou obuv.

Částku za celé první období (600 Kč) je třeba zaplatit v průběhu října 2023 na účet školy, případně hotově v kanceláři ekonomky.¨

   Částku za celé druhé období (600 Kč) je třeba zaplatit až v průběhu ledna 2024 nejpozději do konce tohoto měsíce stejným způsobem.

   Částku za celé třetí období (200 Kč) je třeba zaplatit až v průběhu dubna 2024 nejpozději do konce tohoto měsíce stejným způsobem.

Údaje pro platbu na účet školy

7752870297/0100

  1. 103 plus evidenční číslo dítěte (je ve webaplikaci, možno zjistit i u třídního učitele, či u ekonomky školy)

Do zprávy pro příjemce sdělte název kroužku a jméno dítěte a třídu


Divadelní kroužek

Tento kroužek vede Mgr. Marie Trebulová. Informace a přihlášky trebulova@2zsb.cz


KROUŽEK HRY NA FLÉTNU A ZPĚV                                                         

Náplní kroužku je příprava, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, rozvinou si smysl pro rytmus a seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu. Dále se naučí zpívat různé lidové písně, součástí jsou i různá dechová a artikulační cvičení.

Co s sebou? Sopránovou zobcovou flétnu, notový sešit, euro obaly

Pro koho je kroužek určen? Pro žáky 1. třídy – začátečníci, 2. a 3. třída

Cena kroužku je 1800 Kč na školní rok (od října 2023 – červen 2024).

1800 Kč zaplaťte v hotovosti do 16. 10. 2023 vedoucí kroužku.

Mgr. Lucie Kolomazníková      kolomaznikova@2zsb.cz

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK HRY NA FLÉTNU A ZPĚV                                                         

Závazně přihlašuji dceru/syna

…………………………………………………………………třída………………

na kroužek hry na flétnu a zpěv. Budeme se scházet vždy v pondělí. Podle počtu zájemců se případně rozdělíme na dvě skupiny. První skupina od 13:00 hodin do 13:45, druhá skupina od 13:45 hodin do 14:30 hodin. Začlenění do skupiny 1. nebo 2. určuje vedoucí kroužku.

První setkání bude: 2. 10. 2023

Náplní kroužku je příprava, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, rozvinou si smysl pro rytmus a seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu. Dále se naučí zpívat různé lidové písně, součástí jsou i různá dechová a artikulační cvičení.

Co s sebou? Sopránovou zobcovou flétnu, notový sešit, euro obaly

Pro koho je kroužek určen? Pro žáky 1. třídy – začátečníci, 2. a 3. třída

Cena kroužku je 1800 Kč na školní rok (od října 2023 – červen 2024).

1800 Kč zaplaťte v hotovosti do 16. 10. 2023 vedoucí kroužku.

Mgr. Lucie Kolomazníková       kolomaznikova@2zsb.cz


Přírodovědný kroužek

Dne 13. 9. zahajuje činnost přírodovědný kroužek naší školy.  Budeme se scházet vždy ve středu odpoledne. Kroužek je určen pro žáky od 1. do 5. ročníku. Tento kroužek rozvíjí u žáků nejen přírodovědné dovednosti, ale všeobecné znalosti.  Kroužek bývá velice rychle naplněn.  Prosím, pokud máte o kroužek zájem, kontaktujte mne co nejdříve.

Odkaz na přihlášku

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Šopejstalová

sopejstalova@2zsb.cz