2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Architekti z 5. C

Páťáci při pracovních činnostech budovali domečky pro skřítky