2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Beseda s Policií České republiky 

Dne 8. června navštívili naši školu příslušníci policie. Pobesedovali se žáky 4. ročníků o dopravě v Berouně, o významu dopravních značek a správné jízdě na kole. Ukazovali dětem výbavu policisty, která jim přiblížila náročnost práce v terénu. Děti zaujalo policejní auto, které si důkladně prohlédly. Věříme, že tato beseda pomohla zvýšit bezpečnost našich žáků.

Mgr. Kateřina Hříbalová

Mgr. Jana Šopejstalová

beseda s policií –