2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Čarodějnické učení

30. dubna neodmyslitelně patří Filipojakubské noci a pálení čarodějnic. Ve 4. C jsme si tento den zpestřili výukou v maskách. Děti si přinesly rekvizity v podobě plyšových hadů, netopýrů, koček a myší. Plnili jsme úkoly z různých učebních předmětů. V dopise čarodějnici děti vyjadřovaly své pocity. Všichni si přejí, aby nás opustil COVID, abychom se kamarádili a byli jsme zdraví. V hádankách jsme hledali správné tajenky. Četli jsme si pohádku a vyhledávali jsme podstatná jména a slovesa. Do netopýrů jsme zapisovali správné výsledky při M. Malovali jsme obrázky, vyráběli  jsme loutky a vše jsme zpestřili bubnováním a rytmickými cvičeními.

Mgr. Jana Šopejstalová

Třídní učitelka 4. C