2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Charitativní dětský den

Dne 13. června se v areálu naší školy uskutečnil charitativní den na památku naší žákyně Veroniky Kerlové. Zvolili jsme motivační heslo „děti pomáhají dětem“.

Program zahájila paní učitelka Mgr. Marie Trebulová. Po přivítání všech vystoupil pěvecký sbor pod vedením Bc. Hany Kronawetterové. Své místo zde našel nadační fond P3tule, který podporuje finančně i psychicky rodiny, které postihne onkologické onemocnění. Na místě si mohly děti vyzkoušet poskytování první pomoci, kterou pro nás zajistila SZŠ Beroun. Na stanovišti Městské knihovny Beroun jsme se dozvěděli mnoho informací, seznamovali jsme se s knihami a hravou formou jsme se mohli stát ilustrátory. Program provázely hry pro děti, které rozvíjely psychomotorický rozvoj. Děti s nadšením luštily šifry, navlékaly korálkové náramky, malovaly na kameny, vyráběly pohlednice, skákaly panáka, pinkaly balónky, skládaly puzzle, hrály kroket a petangue, malovaly obrázky na silnici. Velké poděkování patří všem, kteří program připravovali a rovněž všem, kteří se zúčastnili.

Celý program se nesl v duchu vzpomínek, důstojnosti a oslav života.

Mgr. Jana Šopejstalová

Odkaz na fotogalerii