2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Den bezpečí 

Dne 14. června se žáci 1. stupně školy zúčastnili preventivní akce Den bezpečí. Vydali jsme se do kempu Na Hrázi, kde na nás již čekala stanoviště Městské policie Beroun, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru Beroun, psovodi MP Kladno, Prvosledková hlídka PČR, Pořádková jednotka PČR, Autoškola Zavadilka, Dům dětí a mládeže, Pro zdraví 21, Lomikámen, Český červený kříž a Nemocnice Beroun s vozy záchranné služby. Tato akce se stala vyvrcholením preventivních programů školy, kdy si děti mohly vyzkoušet veškeré aktivity spojené s první pomocí, chování při požáru, apod. Velkým lákadlem byl přistávající vrtulník PČR. Den bezpečí jsme si všichni užili. Každý si vyzkoušel aktivity, o které měl zájem. Tato akce rozvinula naše chápání a poznávání celého integrovaného záchranného systému.
Mgr. Jana Šopejstalová
Den bezpečí 2024