2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 26. 5. 2023 jsme oslavili  Den dětí tradičně  sportovními soutěžemi. Všichni jsme se sešli na školním hřišti, kde bylo připraveno 8 stanovišť s úkoly. Splněné úkoly byly dětem zaznamenávány na soutěžní kartu. Děti  s chutí sportovaly a užily si příjemně strávené odpoledne. Počasí nám přálo a nálada byla výborná.

Za ŠD Jana Procházková

Den dětí v družině 2023