2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Distanční výuka ve 4. A

Ještě před rokem neznámý výraz „distanční výuka“ se zabydlel v životech našich žáků, učitelů a především rodičů.

My ze 4. A našim rodičům, podporovatelům, utěšitelům a pomocníkům, touto cestou děkujeme za všechno, co pro nás v této době dělají, za jejich starost, za jejich dobrou náladu, za jejich podporu v domácím vzdělávání.

Odměnou, nejen pro ně, je naše poctivá domácí příprava, samostatné plnění zadaných úkolů a radost z výsledků naší „distanční práce“.

Některé z nich jsou opravdu skvělé: zápisy z vlastivědy, český jazyk, anglický jazyk a hlavně matematika, zlomky. Učili jsme se zlomky na tabulkách čokolády, ovšem Agátka prohlásila: „Čokoláda byla moc dobrá, tak jsem ji musela nahradit LEGEM!“ Tak si se zlomky a na dálku užijeme i legraci.

Pochvala patří všem mým žákům 4. A. Dokázali, a dokazují neustále, že jsou zodpovědní a poctiví hlavně sami k sobě. Moc si jich za to vážím.

Mgr. Kateřina Hříbalová

Distanční výuka ve 4. A