2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Etická výchova 

Tímto projektem se snažíme ukázat žákům správnou cestu v chování ve škole i ve společnosti. Zprostředkováváme dovednosti v sociálních dovednostech a mezilidských vztazích. Projekty probíhají formou her a scének, které všem nejlépe přiblíží uplatňování pravidel slušného chování. Patří sem například komunikace, důstojnost, hodnocení i sebehodnocení, tvořivost a iniciativa, spolupráce, přátelství, city, empatie a asertivita. Cílem projektu je budování pozitivního klimatu třídy.

Mgr. Jana Šopejstalová
metodik prevence

Etická výchova