2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z provozně organizačních a technických důvodů vyhlašuji ředitelské volno, a to v termínu 6. – 7. a 9. – 10. 5. 2024.  Školní družina bude v provozu dle přihlášených dětí. Školní jídelna všem žákům na toto období zruší obědy.  Přihlášeným dětem do ŠD obědy zůstanou, zajistí p. vychovatelky (ve web aplikaci nepůjdou objednat).

Mgr. Dagmar Kolářová, ředitelka školy