2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji ředitelské volno, a to na pátek 29. září 2023. V tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Mgr. Dagmar Kolářová, ředitelka školy