2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Stávka 2023 – 27. listopadu 2023

Stávka 2023 – 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,
MY
zaměstnanci základní i mateřské školy se
PŘIPOJUJEME KE STÁVCE
za zachování kvality výuky a za podporu nepedagogických pracovníků škol – školníků, uklízeček, ekonomek, IT pracovníků, kuchařů, kuchařek, školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů.
Chceme zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které povede k poklesu počtu hodin věnované výuce i počtu asistentů, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách (již nyní máme ve třídách po 27 – 30 žácích, včetně 1. ročníků).
27. 11. 2023
se budovy základní školy a mateřské školy
NEOTEVŘOU.
Stávkový výbor 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335

 

Odkaz na materiály školských odborů