2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Vyhlášení voleb členů školské rady pro období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027

Vyhlášení voleb členů školské rady pro období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027

Ředitelka základní školy v souladu s §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usneseními Rady města Beroun č. 204/38/RM/2024 ze dne 17. 4. 2024 oznamuje vyhlášení voleb členů do školské rady. Vyhlášení voleb do školské rady 2024

Kandidátka_zákonný_zástupce pdf

Kandidátka_zákonný zástupce docx

Kandidátka_pedagogický_pracovník _školy pdf

Kandidátka_pedagogický pracovník docx