2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Indiánské dobrodružství

V úterý 11. 5. 2021 proběhl ve spolupráci s DDM Beroun projektový den s názvem „Indiánské dobrodružství“. Nejdříve jsme si povídali o životě indiánů, a potom se rozdělili do čtyř skupin a plnili zadané úkoly. Děti poznávaly zvuky zvířat, stavěly různé druhy ohňové hranice, házely oštěpem a luštily indiánské hádanky. Za každý splněný úkol děti dostaly korálek na indiánský náhrdelník. Všichni zadané úkoly splnili a stali se opravdovými indiány. Projektový den byl zakončen indiánským pozdravem.

Za ŠD: Jana Procházková

Projekt s indiány