2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Jak to bude u nás od 3. května

V mateřské škole mohou být všechny děti. Nebudou se testovat a nemusí
nosit nic na obličeji. Standardní provoz se standardními platbami.
Na prvním stupni budou chodit v tomto týdnu do školy 2. a 3. ročníky a 5. B a
5. C. Ostatní třídy mají distanční výuku. Děti se budou testovat jednou týdně. Vždy
když poprvé v týdnu přijdou do školy. Musí být zachována homogenita tříd i
v družinových skupinách, nebude proto stále ranní družina. Provoz jako doposud.
V květnu, pokud bude stále rotační výuka, tak byste platili poloviční poplatek za družinu
– t.j. 100 Kč.
Je možné mít i tělesnou výchovu. V některých případech necháváte děti doma,
nechcete, aby byly testovány. Máme ale případy, kdy dítě mělo velkou absenci i
v době, kdy se do školy chodilo. Svoje povinnosti děti při distanční výuce neplnily a
rodiče je k tomu nevedli. Zvažte další nepřítomnost dětí ve škole, některé budou velmi
těžko zvládat látku svého ročníku. Při nespolupráci s učiteli hrozí opakování ročníku.
Na druhém stupni v týdnu od 3. května půjdou do školy 6. a 8. ročníky. Ostatní
třídy mají distanční výuku. Tyto děti se budou testovat dvakrát týdně. Umožňujeme
vlastní testy, ale musí být provedeny ve škole. U malých dětí jsme při prvních
testováních umožnili přítomnost rodičů. Pokud by snad někdo tuto možnost zvažoval,
dejte nám, prosím, vědět. Počítejte s hodinami tělesné výchovy na školním stadionu,
budou probíhat po třídách. Homogenita tříd musí být zachována.
Na obou stupních základní školy musí děti používat ochranu dýchacích cest –
roušky nebo respirátory.

Autor: Pavel Herold