2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Jazyková a kulturní výchova

Při vyučování cizích jazyků na naší škole se snažíme, aby se výuka týkala nejen jazyka jako takového. Hodiny mají přesahy do dalších předmětů. Dne 19. září 2023 jsme se žáky 9. tříd při ruském jazyce smažili ruské palačinky, kterým se v ruštině říká „bliny“. Žáci dostali s předstihem recept v ruštině a přinesli si podle něj svoje přísady. Na začátku hodiny se rozdělili do čtyř týmů. Přečetli jsme si společně celý recept a žáci mohli začít vařit. Vaření se dařilo jak děvčatům, tak i chlapecké skupině. Vařili jako profíci. Na konci hodiny si na svých výrobcích pochutnali a kuchyni po sobě vzorně uklidili. Už se těšíme na další ruský recept a společné vaření.

Helena Dušková

Smažení „blin“ na hodině ruského jazyka