2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Kroužky keramiky

O kroužky keramiky je každoročně velký zájem a k datu 15. 9. jsou kapacity obou skupin vyčerpány.

Autorka: Monika Svobodová