2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Letní olympijské hry 

Žáci 1. stupně školy se zapojili do výtvarné soutěže Svět očima dětí. Letos se koná již 21. ročník. Vybrali jsme si téma Olympijské hry. Povídali jsme si o jejich významu, pravidlech, sportech, maskotech, medailích a státních symbolech. Toto široké téma děti zaujalo. Všichni se snažili vyobrazit své představy o této významné sportovní události, která nás letos čeká ve Francii.

Mgr. Jana Šopejstalová

Olympijské hry – představy dětí