2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

MATERIÁLNÍ SBÍRKA PRO ZÁCHRANNOU STANICI ROKYCANY 

Naše škola pořádá sbírku pro záchrannou stanici handicapovaných živočichů.
Sbírka začíná 18. 10. 2021.
Bude ukončena 27. 10. 2021.
Pokud se chcete do sbírky zapojit, prosím, přineste jakékoliv krmivo pro zvířata.
Např: suché pečivo, seno, semínka, granule všeho druhu.
Dary odevzdávejte do učebny B 33.
Prosím, neposílejte žádné peníze a nenoste deky.
Tuto sbírku zaštiťuje přírodovědný kroužek 2. ZŠ.

Děkujeme.

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku