2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Mezinárodní den dětí 

Dne 29. května jsme oslavili den dětí. Sešli jsme se na městském hřišti, kde jsme zažili dopoledne plné her a soutěží. Poděkování patří žákům 7. B, kteří pomáhali na stanovištích a s organizací. Všichni si akci užili. Na každého čekala odměna za snahu, kterou vynaložili při zdolávání překážek.

Mgr. Jana Šopejstalová

Den dětí ve 4. C