2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Heterogenní (smíšené) třídy 2024/2025

Vážení a milí rodiče,

ve školním roce 2024/ 2025 přecházíme na heterogenní uspořádání ve všech čtyřech třídách (nyní je věkově smíšená pouze jedna třída Námořníků). Níže si můžete přečíst výhody, které nás k novému uspořádání vedly. Seznamy dětí nyní připravujeme, včas budete informováni o tom, kterou třídu bude vaše dítko od září 2024 navštěvovat.

Děti jsou do tříd rozdělovány tak, aby byly ve všech třídách různé věkové skupiny, včetně předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Nicméně rozdělení dále konzultuji s pí. učitelkami na třídách, které konkrétní děti znají – přihlížíme tedy k povaze jednotlivých dětí, zvýšené citlivosti na změny, k již vytvořeným přátelským vztahům.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny výhody a pozitiva, která nám heterogenní uspořádání tříd přinesou.

Pozitiva heterogenních (smíšených tříd)

 • Heterogenní třída je pro děti přirozenější – RODINNÝ MODEL – děti se přirozeně učí napodobováním, vedle rodiny a učitelky v mateřské škole je jim nejbližší právě heterogenní (smíšená) skupina dětí v mateřské škole.
 • Smíšené skupiny nabízí dětem širší škálu sociálních vazeb, možných vzorců chování.
 • Děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ – vstupují do kolektivu, kde mají starší děti adaptaci úspěšně za sebou, tudíž zde není tolik plačících dětí jako v homogenní skupině (stejného věku), starší děti tak mohou mladším v úspěšné adaptaci dopomoct.
 • Učitelky mají více prostoru pro individuální přístup k dětem.
 • Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinkou dětí a tím dokonalejšímu procvičování získaných vědomostí a dovedností – učitelka může jít v procvičování více do hloubky, děti jsou tak lépe připraveny na nástup do první třídy ZŠ.
 • Smíšené třídy dovolují mladším dětem účastnit se aktivit, které by nemohly provádět jen s dětmi stejného věku.
 • Rozdělení do smíšených tříd podporuje nesoutěživé a kreativní formy her, které jsou ideální k získání nových schopností, děti mají větší prostor pro spolupráci.
 • Mladší děti se mohou inspirovat aktivitami starších a naopak – hra ve věkově smíšené skupině poskytuje dítěti více možností k pozorování, napodobování, experimentaci, hry jsou tak přirozenější, tvořivější a zajímavější.
 • Zavedená třídní pravidla soužití přijímají děti lépe, když jim jdou starší děti příkladem.
 • Heterogenní skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k aktivaci slovní zásoby a přirozené nápodobě starších dětí.
 • Smíšená skupina umožňuje starším dětem procvičovat pečování o mladší a vyvinout si smysl pro zodpovědnost – starší děti se učí toleranci a ohleduplnosti.
 • Starší děti si rozšiřují své vlastní schopnosti a dovednosti, posilují své vlastní sebevědomí, protože to, co jim dříve přišlo složité, je dnes pro ně velmi jednoduché.
 • Heterogenní třída zamezuje nezdravému soupeření dětí mezi sebou.

Mgr. Michaela Filipová

zástupce ředitele pro MŠ