2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Informace – vládní uzavření MŠ od 1.3.2021

Informace pro rodiče související s uzavřením MŠ (vládní nařízení COVID 19 od 1.3.2021)

UZAVŘENÍ DO ODVOLÁNÍ – O OTEVŘENÍ ŠKOLKY BUDEME INFORMOVAT

  • Za měsíc březen se nebude hradit úplata za předškolní vzdělávání. Žádáme rodiče, aby si na tento měsíc přerušili trvalý příkaz pro školné. Pokud jste školné již zaslali, bude vám vráceno.
  • Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému – odkazy zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

  • Úkoly a inspirace pro předškoláky, kteří mají povinnou předškolní docházku (děti, které by měly nastoupit 1.9.2021 do 1. tříd ZŠ):

Rodiče obdrží e-mail , kde budou informováni o pokynech ohledně spolupráce učitel – dítě – rodič. Pokud někdo nemá možnost spolupráce přes internetová média, ozvěte se telefonicky, kde vám podáme informace, případně se domluvíme na předání úkolů.

  • Veškeré informace a spolupráce s rodiči zde: 

nedorostova@2zsb.cz

776 894 493

776 894 494

Přejeme Vám klidné zvládnutí tohoto období, hodně zdraví! Pozdravujeme všechny děti a rodiče  z naší školky Pohádky. Těšíme se na shledání!

Blanka Nedorostová a kolektiv MŠ Pohádka