2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Akce

Akce pořádané v mateřské škole (výlety, návštěvy, vycházky, divadla atd.) vždy zveřejňujeme na informačních nástěnkách, týdenních plánech.

Školní vzdělávací plán MŠ Pohádka je sestaven dle ročního období s danými tématy – k těmto tématům si mají možnost učitelky v jednotlivých třídách nebo celá MŠ zvolit nadstandardní aktivitu (vaření, pečení, besedy, tradice, exkurze, výlety, barevné dny, nocování atd.)

Pobyt ve školce v přírodě pokud se v daném roce uskuteční, je určen pro starší děti, které jsou schopny tento pobyt zvládnout.

Akce s rodiči v průběhu roku: Během roku proběhnou vždy akce i s rodiči, které se každý rok mění.

Pohybové aktivity – tělocvična ZŠ(dle možností ZŠ), hřiště ZŠ (v rámci vzdělávacích činností), v letním období možnost koupání dětí v zahradním bazénu školky.

Předškolní třídy (Námořníci, Dráčci): plavání

Návštěva solné jeskyně – Králův Dvůr 1x týdně (cca 10 hodinových pobytů)

Zájmové kroužky není možné v MŠ uskutečňovat z důvodů kapacitních a organizačních. Nadstandardní aktivity v MŠ nabízejí všem dětem bez ohledu na věk a nadání se plně zapojit do všech činností, které děti zajímají.