2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Omlouvání a odhlašování stravy

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole se nahlásí učitelce vždy den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin v daný den osobně nebo telefonicky. Potvrzení lékaře může učitelka vyžadovat v případě infekčního onemocnění dítěte, že je dítě schopno po doléčení znovu zařadit do dětského kolektivu. Do dětského kolektivu nachlazené, nemocné dítě nepatří, učitelka má právo v takovém případě dítě nepřijmout a doporučit rodičům návštěvu dítěte u pediatra. Akutní onemocnění dítěte během dne v MŠ učitelka ohlašuje rodičům na uvedená telefonní čísla v evidenčním listu dítěte. Žádáme rodiče, aby telefonní spojení bylo neustále k dispozici.

Odhlašování stravy je také možné do 8.00. Pokud to rodiče nestihnou, mohou si první den nepřítomnosti dítěte stravu vyzvednout do vlastních nádob v MŠ do 11:00 hodin.