2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Provozní doba

Den v mateřské škole: Škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 17.00 hodin.

Do školy přivádí dítě zákonný zástupce, nebo osoba rodiči pověřená do 8.30 hodin a poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Budova MŠ je opatřena elektronickým bezpečnostním zařízením. Přístup pro rodiče do MŠ přes zabezpečení je nastaven takto: 6:30-8:30, 12:30-12:45, 15:00-17:00 hodin. Pokud si dítě potřebujete vyzvednout nebo přivést v jinou dobu (důvodem je např. návštěva lékaře), nahlaste čas učitelce a v danou dobu vám přijde otevřít p. uklízečka. Do budovy se dostanete prostřednictvím čipu nebo otisku prstu.

Režim dne je orientační, učitelka si jej může upravit dle potřeb dětí. Během dne jsou ve vyváženém poměru zařazeny pro děti různé aktivity – spontánní hry, řízené činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku, odpočinek a odpolední činnosti. Mezi stravováním jsou u dětí dodržovány odpovídající intervaly, je dodržován během celého dne pitný režim ve třídách.

V době letních prázdnin (červenec, srpen) je MŠ otevřena pouze pro přihlášené děti, a to vždy v daném termínu,postupně jsou v Berouně otevřeny všechny zdejší MŠ, termíny otevřených školek jsou vždy včas rodičům uveřejněny. Provoz v tomto období je od 6:30 do 17:00 hodin.

V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena.

O podzimních a jarních prázdniny je MŠ otevřena s omezeným provozem. Kapacitu dětí v těchto dnech, učitelky zjišťují na jednotlivých třídách prostřednictvím tiskopisu nebo osobně.