2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Stravování a výše úplaty za vzdělávání

Stravování

Stravování dětí zajišťuje firma Primirest (vedoucím stravování – telefon 311 513 121). Jeho kancelář najdete v budově jídelny při 2. ZŠ. Stravné se hradí trvalým příkazem na účet Primirestu, vždy na následující měsíc dopředu, nebo hotově na pokladně Primirestu – budova pod MŠ Pohádka. Informace k přihlašování stravy a další informace podává vedoucí stravování, na telefonním čísle. Pokud rodič nestihne oběd odhlásit na první den nepřítomnosti dítěte, je možné si jídlo vyzvednout ve školní jídelně.

Platbu za stravné v MŠ proveďte, prosím, na účet Primirestu – číslo účtu máte na přihlášce ke stravování vždy do 5. dne v měsíci.

Cena celodenního stravného v mateřské škole činí 53 Kč (obsahuje: dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim) – pokud jde dítě po obědě, odnáší si svačinu s sebou

Výše úplaty

Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely stanoví  v těchto školách a školských zařízeních nově výši úplaty zřizovatel.

Od 1. září 2024 rodiče každý měsíc (do 15. dne v měsíci) platí za předškolní vzdělávání s celodenní docházkou dítěte do MŠ 800 Kč. Vzdělání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

V době letních prázdnin, kdy bude provoz MŠ omezen, rodiče platí za děti pouze na přihlášené dny dle přihlášky. Na letní měsíce červenec a srpen se přerušuje platba školného – doporučujeme rodičům, aby na tyto měsíce zrušili trvalé příkazy.

Osvobození od úplaty od 1. 9. 2024

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.