2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Stravování a školné

Stravování

Stravování dětí zajišťuje firma Scolarest (vedoucím stravování – telefon 311 513 121). Jeho kancelář najdete v budově jídelny při 2. ZŠ. Stravné se hradí trvalým příkazem na účet Scolarestu, vždy na následující měsíc dopředu, nebo hotově na pokladně Scolarestu – budova pod MŠ Pohádka. Informace k přihlašování stravy a další informace podává vedoucí stravování, na telefonním čísle. Pokud rodič nestihne oběd odhlásit na první den nepřítomnosti dítěte, je možné si jídlo vyzvednout ve školní jídelně.

Platbu za stravné v MŠ proveďte, prosím, na účet Scolarestu – číslo účtu máte na přihlášce ke stravování vždy do 5. dne v měsíci.

Cena celodeního stravného v mateřské škole činí 38 Kč (obsahuje: dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim) – pokud jde dítě po obědě, odnáší si svačinu s sebou

Školné

Rodiče každý měsíc (do 15. dne v měsíci) platí za předškolní vzdělávání s celodenní docházkou dítěte do MŠ 600 Kč. Pouze děti, které v dalším školním roce nastupují do 1.tříd ZŠ školné neplatí (dle nového zákona je již pro tyto děti v MŠ povinná školní docházka). Děti s odloženou školní docházkou školné platí.

V době letních prázdnin, kdy bude provoz MŠ omezen, rodiče platí za děti pouze na přihlášené dny dle přihlášky. Na letní měsíce červenec a srpen se přerušuje platba školného – doporučujeme rodičům, aby na tyto měsíce zrušili trvalé příkazy.

Aktualizováno: 1. 9. 2019