2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

ŠVP

Charakteristika školního vzdělávacího programu: nový od 1.9.2022
Název: „S pohádkou po celý rok“

Jeho součástí jsou integrované bloky – tematické celky rozdělené do ročního období.

Program vzdělávání vychází z myšlenky navázat na znalosti dítěte a prohloubit jeho povědomí o fungování světa. Cílem je dítě spokojené, zvládající požadavky jeho dalšího života. Náš vzdělávací program obsahuje specifické cíle pěti oblastí rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a to po stránce fyzické, psychické, citové, morální, sociální, kulturní, estetické a po stránce objevování světa a dění kolem nás.

ŠVP je uložen v budovách mateřské školy a základní školy a taktéž je k dispozici ke stažení:

ŠVP MŠ Pohádka (.pdf)