2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Zápis do MŠ

ZÁPIS PROBÍHÁ DVĚMA ZPŮSOBY: – info přijímacího řízení pro školní rok rok 2021/22 (data pro šk. rok 22/23 budeme aktualizovat)

1.ONLINE ZÁPIS: Od 2. do 11. května mohou rodiče zasílat elektronicky (do datové schránky školy 72xdy7g nebo mailem s elektronickým podpisem)  nebo poštou – určující je datum podání  přihlášky do MŠ od září 2021. NE DŘÍVE – PROSÍM. Pořadí přihlášek nemá na rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ vliv.  Na přihláškách k přijetí ale v žádném případě nemůže být datum dříve než 2.5. Na přihlášce uveďte i školku, kterou preferujete na druhém místě, pokud bude kapacita naší MŠ vyčerpána. Rodiče, kteří mají elektronický podpis nebo datovou schránku, mohou vše vyřídit elektronicky.

Datová schránka školy: 72xdy7g
Email pro přihlášku do školy: uhlirova@2zsb.cz

2. OSOBNÍ ZÁPIS proběhne v ředitelně školy – prostřední vchod VE DNECH 10.5. a 11.5.2021, ČAS 14:00 – 17:00. Veškeré informace a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou uveřejněny na webu MŠ (viz níže). Budete si moci i stáhnout některé dokumenty, v klidu si je doma vyplnit a přijít s nimi k zápisu. Dokumenty budou k dispozici i v MŠ (kdo nemá možnost tisku nebo elektronického zaslání). Při zápisu Vám zodpovíme i veškeré Vaše dotazy, můžeme vám zodpovědět a vysvětlit některé nejasnosti také mailem. ŽÁDÁME RODIČE, ABY DOKUMENTY NEVHAZOVALI DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY (ZA ZTRÁTU NERUČÍME), ALE PŘEDALI JE OSOBNĚ V UVEDENÉ DNY.

Veškeré informace o průběhu zápisu jsou na zadní straně žádosti o umístění dítěte do MŠ. Jsou také vyvěšeny v hlavním vchodu ZŠ.
V případě, že budete zasílat dokumenty k zápisu elektronicky, přiložte k žádosti o umístění dítěte do MŠ oscanovaný očkovací průkaz dítěte ve formátu PDF nebo jako černobílou fotografii. Dále čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte a jeho zdravotním stavu a kopii rodného listu dítěte.

Každé dítě by pro vstup do školky mělo být připraveno. Co to znamená – co by mělo dítě zvládnout?

Dítě by mělo mít zafixované základní hygienické návyky, mělo by si dojít samo na WC, být bez plen. Mělo by se dokázat najíst samo lžící, napít se samo z hrnečku. Dítě by mělo zvládat základní komunikaci s učitelkami. Mělo by mít snahu se samostatně obléci a obout.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Spádovost dětí do MŠ řeší závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun

Zápis
 • Kritéria přijetí dítěte od školního roku 2022/23
  Datum publikace: 22. 10. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria přijetí dítěte od školního roku 2022/23
 • Výklad ke stanovení společného spádového obvodu pro přijetí do MŠ
  Datum publikace: 20. 10. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výklad ke stanovení společného spádového obvodu pro přijetí do MŠ
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 6. 4. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Formulář pro WORD
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 6. 4. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář ve formátu PDF
 • Zápisní list
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Formulář pro WORD
 • Zápisní list
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář ve formátu PDF
 • Vyhláška MěÚ Beroun o spádovosti MŠ
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Obecně závazná vyhláška č. 1-2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol

Pavel Herold v.r.

Blanka Nedorostová v.r.