2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Zápis do MŠ

ZÁPIS PROBÍHÁ DVĚMA ZPŮSOBY:

1.ONLINE ZÁPIS: Od 2. do 11. května mohou rodiče zasílat elektronicky (do datové schránky školy 72xdy7g nebo mailem s elektronickým podpisem)  nebo poštou – určující je datum podání  přihlášky do MŠ od září 2021. NE DŘÍVE – PROSÍM. Pořadí přihlášek nemá na rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ vliv.  Na přihláškách k přijetí ale v žádném případě nemůže být datum dříve než 2.5. Na přihlášce uveďte i školku, kterou preferujete na druhém místě, pokud bude kapacita naší MŠ vyčerpána. Rodiče, kteří mají elektronický podpis nebo datovou schránku, mohou vše vyřídit elektronicky.

Datová schránka školy: 72xdy7g
Email pro přihlášku do školy: nedorostova@2zsb.cz

Zápis
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 6. 4. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Formulář pro WORD
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 6. 4. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář ve formátu PDF
 • Zápisní list
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Formulář pro WORD
 • Zápisní list
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář ve formátu PDF
 • Vyhláška MěÚ Beroun o spádovosti MŠ
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Obecně závazná vyhláška č. 1-2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol

2. OSOBNÍ ZÁPIS proběhne v ředitelně školy – prostřední vchod VE DNECH 10.5. a 11.5.2021, ČAS 14:00 – 17:00. Veškeré informace a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou uveřejněny na webu MŠ (viz níže). Budete si moci i stáhnout některé dokumenty, v klidu si je doma vyplnit a přijít s nimi k zápisu. Dokumenty budou k dispozici i v MŠ (kdo nemá možnost tisku nebo elektronického zaslání). Při zápisu Vám zodpovíme i veškeré Vaše dotazy, můžeme vám zodpovědět a vysvětlit některé nejasnosti také mailem. ŽÁDÁME RODIČE, ABY DOKUMENTY NEVHAZOVALI DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY (ZA ZTRÁTU NERUČÍME), ALE PŘEDALI JE OSOBNĚ V UVEDENÉ DNY.

Veškeré informace o průběhu zápisu jsou na zadní straně žádosti o umístění dítěte do MŠ. Jsou také vyvěšeny v hlavním vchodu ZŠ.
V případě, že budete zasílat dokumenty k zápisu elektronicky, přiložte k žádosti o umístění dítěte do MŠ oscanovaný očkovací průkaz dítěte ve formátu PDF nebo jako černobílou fotografii. Dále čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte a jeho zdravotním stavu a kopii rodného listu dítěte.

Každé dítě by pro vstup do školky mělo být připraveno. Co to znamená – co by mělo dítě zvládnout?

Dítě by mělo mít zafixované základní hygienické návyky, mělo by si dojít samo na WC, být bez plen. Mělo by se dokázat najíst samo lžící, napít se samo z hrnečku. Dítě by mělo zvládat základní komunikaci s učitelkami. Mělo by mít snahu se samostatně obléci a obout.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022

Ředitel 2. základní školy a mateřské školy Beroun, Preislerova 1335, 266 01, Beroun, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Tento postup přijímání dětí do MŠ platí i v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné ve spádovém obvodu MŠ, včetně dětí, které prokazatelně žijí celoročně na území města Berouna, které školu zřizuje. Celoroční pobyt pro děti bez trvalého pobytu v Berouně je nutno písemně doložit.

(Zákon č. 561/ 2004 Sb.§ 34 a odst.2 a § 179 odst.2, Zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích §2 odst.2 a § 35 odst.2)

2. Děti, podle věku od nejstarších po nejmladší ve spádovém obvodu MŠ, kdy musí být splněny podmínky zdravotní způsobilosti podle § 50 zákona č.258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, očkování, které do 31. 8. 2021 dosáhne nejméně třetího roku věku dítěte.

3. Děti s trvalým pobytem v obci, podle věku dítěte od nejstarších po nejmladší

4. Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí dítěte na MŠ stejnou váhu, pořadí přijetí žádosti není důležité. Ředitel MŠ může mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody.

Spádovost dětí do MŠ řeší závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun

Pavel Herold v.r.

Blanka Nedorostová v.r.