2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

Od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 proběhne v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání.
V termínu od 2. 5. 2022 do 11. 5. 2022 do 12:00 hodin máte možnost se zapsat v elektronickém předzápisu.

Dne 12. 5. a 13. 5. 2022 od 08:00 do 14:00 budou přijímány žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání OSOBNĚ. Těšíme se na setkání s Vámi, popř. i s Vašimi dětmi.

Přílohou Žádosti:

 • Kopie rodného listu dítěte
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte
 • Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte
 • OP žadatele

V tyto dny se prosím dostavte s vyplněnými tiskopisy a s přijímaným dítětem do mateřské školy.

Počet dětí přijímaných do mateřské školy závisí na počtu odcházejících dětí do základní školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno dne 8. 6. 2022 na webu školy a úřední desce v areálu Mateřské školy Pohádka, Preislerova 1335, Beroun.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vydáváno téhož dne tj. 8.6.2022 od 07:00 do 13:00 hodin a následující den 9.6.2022 od 10:00 do 14: 00 hodin v kanceláři vedoucí vychovatelky mateřské školy.

UPOZORNĚNÍ: ZÁPISY DO MŠ NEJSOU URČENY PRO DĚTI UKRAJINSKÉ NÁRODNOSTI S VÍZEM ZA ÚČELEM STRPĚNÍ. PRO TYTO DĚTI BUDOU DLE PŘIPRAVOVANÉHO ZÁKONA O OPATŘENÍCH V OBLASTI ŠKOSLTVÍ V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY VYVOLANÝM INVAZÍ VOJSK RUSKÉ FEDERACE VYPSÁNY ZÁPISY V OBDOBÍ OD 1. 6. – 15. 7. 2022.

Děkujeme za pochopení.

Případné dotazy budou zodpovězeny při prezenčním zápisu.

S pozdravem

Ředitelství školy

Odkaz na elektronickou přihlášku

vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete (1)

Pavel Herold v.r.

Lada Uhlířová v.r.

Zápis
 • Kritéria přijetí dítěte od školního roku 2022/23
  Datum publikace: 22. 10. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria přijetí dítěte od školního roku 2022/23
 • Výklad ke stanovení společného spádového obvodu pro přijetí do MŠ
  Datum publikace: 20. 10. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výklad ke stanovení společného spádového obvodu pro přijetí do MŠ
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 8. 4. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Formulář pro WORD
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 8. 4. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář ve formátu PDF
 • Zápisní list
  Datum publikace: 8. 4. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Formulář pro WORD
 • Zápisní list
  Datum publikace: 8. 4. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář ve formátu PDF
 • Vyhláška MěÚ Beroun o spádovosti MŠ
  Datum publikace: 17. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Obecně závazná vyhláška č. 1-2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol