2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Prvotní informace k nástupu do mateřské školy

Důležité informace pro rodiče, kteří přivedou své děti do MŠ Pohádka 1.9.2020.

Nacházíme se v době koronavirové infekce a proto je důležité dodržovat následující hygienická opatření, která budou platit do odvolání.

 • Děti, které již MŠ navštěvovaly, nebudou s rodiči vcházet do budovy. Před vchodem do MŠ si je bude vyzvedávat pedagogické pracovnice. U vchodu použijte příslušný zvonek s nápisem třídy dítěte.
 • Nově přijaté děti – v rámci adaptačního režimu v měsíci září budou rodiče se svými dětmi ve skupince po třech vpuštěni do budovy, pouze však do šatních prostor dané třídy, které dítě navštěvuje. Opět zazvoňte na příslušnou třídu.
 • U vchodu budovy MŠ vás vyzvedne uklízečka a dítě předáte v šatně pedagogické pracovnici.
 • Každé dítě má v šatně svoji skříňku pro ukládání svých osobních věcí.
 • Kartáčky a zubní pasty v tuto chvíli do MŠ nenosit.
 • Každému dítěti opatřete osobní porcelánový hrnek pro pitný režim.
 • Používání dezinfekčních gelů, papírových ručníků je v MŠ i nadále samozřejmostí.
 • Roušky v MŠ se děti a zaměstnanci nepoužívají.
 • Každé ráno při příchodu dítěte do MŠ bude učitelka vykonávat ranní filtr, proto přivádějte děti zdravé, bez rýmy, pokašlávání, teploty, průjmu, únavy atd. Pokud během pobytu dítěte v MŠ zjistíme zdravotní problémy, budete okamžitě kontaktování na vámi uvedených telefonních číslech a dítě si musíte ihned vyzvednout, proto buďte vždy na příjmu.
 • V budově používáme k úklidu dezinfekční prostředky.
 • Při vyzvedávání dětí z MŠ opět zvoňte na budovu a vyčkejte na příchod zaměstnance.
 • Každodenní pobyt venku bude dodržován prostřednictvím zahrady MŠ, ZŠ a vycházkami do okolí. Výlety zatím nebudeme uskutečňovat.
 • Provoz MŠ je od 6:30 – 17:00 hod.

Těšíme se s vámi všemi na přivítání nového školního roku, děkujeme za spolupráci a přejeme hezký pobyt v Pohádce.

Za MŠ Blanka Nedorostová a kolektiv