2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Telefony v mateřské škole

Pokud zavoláme na toto telefonní číslo, ozve se rovnou hlasový automat.

Který volajícímu nabídne přesměrování na tyto vnitřní linky:

209 – ředitelna

210 – třída 1

211 – třída 2

212 – třída 3

213 – třída 4