2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Uzavření mateřské školy

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice  – pracoviště Beroun je od 22. února 2021 uzavřena mateřská školka. Pokud se nevyskytnou další případy nemoci, bude školka otevřena 1. března.  Určené děti z třídy BROUČCI musí podstoupit testy, všechny pracovnice MŠ testy podstupují také. Při nástupu osob po karanténě do MŠ bude provedena kontrola výsledků testů. Úkoly pro předškolní děti obdržíte během týdne od 22. 2.  S Vašimi dotazy se můžete obrátit na paní učitelky – mobily znáte. Respektujte, prosím, tyto pokyny. Vycházejí z pokynů hygienické stanice. Některé reakce rodičů nebyly adekvátní. Těm, kteří je respektují, děkuji.

Proběhly testy paní učitelek v mateřské škole. Všechny testy byly negativní. Pokud vláda nerozhodne jinak, v pondělí 1. 3.  může školka opět zahájit provoz. Děti určené na testy budou moci nastoupit s negativním výsledkem testu.

Sledujte, prosím, web mateřské školy – mohou nastat změny.

Autor: Pavel Herold