2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Změna školného od 1. září 2024

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že Rada města Beroun svým usnesení č. 231/39/RM/2024 ze dne 15. 5. 2024 stanovila úplatu za vzdělávání      v mateřských školách zřízených městem Beroun pro školní rok 2024/2025 ve výši 800 Kč.

Mgr. Dagmar Kolářová – ředitelka školy