Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

02.09.2015 - Bobříkov ve škol. roce 15/16


Vážení rodiče,

díky úspěšné činnosti nestátní neziskové organizace spolku Bobříkov na naší škole v minulém roce, jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci v následujícím školním roce 2015/2016. Tato dobrovolnická organizace se věnuje dětem ve volnočasových aktivitách s cílem aktivního využití volného času dětí. Akce, které připravují, jsou zaměřeny na poznávání, sportování, vzdělávání, tvoření a získávání nových zkušeností pro děti.

Posláním tohoto spolku je všestranný rozvoj dětí v daném prostředí, motivace a vytváření aktivit podporujících kolektivní chování, přátelství a spokojenost prostřednictvím her a zábavy.

Klub dětí Bobříkov zahájí činnost na naší škole v tomto školním roce ve středu 9. září 2015 ve 14:00 hodin ukázkovou hodinou, na kterou jste Vy i Vaše děti zváni a kde budete mít možnost děti do klubu přihlásit. Volnočasové aktivity jsou určeny dětem od 6 do 15 let, mladší se rády učí a starší rády asistují. Klub dětí bude pravidelným zájmovým kroužkem, a to každou středu za poplatek 150 Kč na jeden měsíc. Platba v hotovosti na začátku měsíce nebo raději bankovním převodem na č. ú. KB 107-5632400267/0100.

Spolek Bobříkov nabízí dětem činnost každou středu od 14:00 do 17:00 hodin na naší škole v „Klubu dětí Bobříkov" s programem pohybovým, naučným a tvořivým.

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem zapojit Vaše dítě do uvedeného aktivního odpoledne, tak prosím napište mailem na adresu bobrikov@bobrikov.cz jméno dítěte, třídu a datum narození (z důvodu uvolnění z družiny) nebo zavolejte na tel.: 730 69 68 68 pí Vacková, která Vám ráda poskytne další informace. Více se také dozvíte z webových stránek spolku www.bobrikov.cz v Klubech dětí.

Spolek Bobříkov pořádá také výjezdní víkendové akce, výlety nebo prázdninové pobyty během roku a tábory v letních měsících, které jsou tematicky zaměřené a umožňují dětem cestování, poznávání, kolektivní hry, zájmové a naučné programy. Děti Vám přinesou vždy aktuální nabídku k zážitkové akci. Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těšíme.

 

Renáta Vacková

předsedkyně spolku

 


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet