Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...
15.05.2019

Poznávací výlet Berlín a okolí

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme navázali na tradici jazykově poznávacích zájezdů pro žáky 2....

02.09.2015 - Bobříkov ve škol. roce 15/16


Vážení rodiče,

díky úspěšné činnosti nestátní neziskové organizace spolku Bobříkov na naší škole v minulém roce, jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci v následujícím školním roce 2015/2016. Tato dobrovolnická organizace se věnuje dětem ve volnočasových aktivitách s cílem aktivního využití volného času dětí. Akce, které připravují, jsou zaměřeny na poznávání, sportování, vzdělávání, tvoření a získávání nových zkušeností pro děti.

Posláním tohoto spolku je všestranný rozvoj dětí v daném prostředí, motivace a vytváření aktivit podporujících kolektivní chování, přátelství a spokojenost prostřednictvím her a zábavy.

Klub dětí Bobříkov zahájí činnost na naší škole v tomto školním roce ve středu 9. září 2015 ve 14:00 hodin ukázkovou hodinou, na kterou jste Vy i Vaše děti zváni a kde budete mít možnost děti do klubu přihlásit. Volnočasové aktivity jsou určeny dětem od 6 do 15 let, mladší se rády učí a starší rády asistují. Klub dětí bude pravidelným zájmovým kroužkem, a to každou středu za poplatek 150 Kč na jeden měsíc. Platba v hotovosti na začátku měsíce nebo raději bankovním převodem na č. ú. KB 107-5632400267/0100.

Spolek Bobříkov nabízí dětem činnost každou středu od 14:00 do 17:00 hodin na naší škole v „Klubu dětí Bobříkov" s programem pohybovým, naučným a tvořivým.

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem zapojit Vaše dítě do uvedeného aktivního odpoledne, tak prosím napište mailem na adresu bobrikov@bobrikov.cz jméno dítěte, třídu a datum narození (z důvodu uvolnění z družiny) nebo zavolejte na tel.: 730 69 68 68 pí Vacková, která Vám ráda poskytne další informace. Více se také dozvíte z webových stránek spolku www.bobrikov.cz v Klubech dětí.

Spolek Bobříkov pořádá také výjezdní víkendové akce, výlety nebo prázdninové pobyty během roku a tábory v letních měsících, které jsou tematicky zaměřené a umožňují dětem cestování, poznávání, kolektivní hry, zájmové a naučné programy. Děti Vám přinesou vždy aktuální nabídku k zážitkové akci. Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těšíme.

 

Renáta Vacková

předsedkyně spolku

 


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet