Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

21.02.2020

MASOPUST PRO 1. A 2. TŘÍDY

S blížícím se tradičním masopustním veselím uspořádal školní parlament 2. stupně (SVAPS) akci pro...
20.02.2020

Plavci ze 3. C

Žáci 3. C úspěšně zakončili plavecký výcvik v berounské Laguně. Po absolvování deseti dvouhodinových...
20.02.2020

Objevujeme neživou přírodu

Na přírodovědném kroužku se zabýváme neživou přírodou. Nejlépe je přiblížit dětem tuto část formou...
20.02.2020

Tvoření nás baví

Při pracovních činnostech zkoumáme různé druhy materiálů. Nyní pracujeme s papírem a tvoříme...
05.02.2020

Prvouka v 1. B

V prvouce si povídáme o lidském těle. Při skupinové práci jsme si vyzkoušeli, jak umíme lidské tělo...

02.09.2015 - Bobříkov ve škol. roce 15/16


Vážení rodiče,

díky úspěšné činnosti nestátní neziskové organizace spolku Bobříkov na naší škole v minulém roce, jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci v následujícím školním roce 2015/2016. Tato dobrovolnická organizace se věnuje dětem ve volnočasových aktivitách s cílem aktivního využití volného času dětí. Akce, které připravují, jsou zaměřeny na poznávání, sportování, vzdělávání, tvoření a získávání nových zkušeností pro děti.

Posláním tohoto spolku je všestranný rozvoj dětí v daném prostředí, motivace a vytváření aktivit podporujících kolektivní chování, přátelství a spokojenost prostřednictvím her a zábavy.

Klub dětí Bobříkov zahájí činnost na naší škole v tomto školním roce ve středu 9. září 2015 ve 14:00 hodin ukázkovou hodinou, na kterou jste Vy i Vaše děti zváni a kde budete mít možnost děti do klubu přihlásit. Volnočasové aktivity jsou určeny dětem od 6 do 15 let, mladší se rády učí a starší rády asistují. Klub dětí bude pravidelným zájmovým kroužkem, a to každou středu za poplatek 150 Kč na jeden měsíc. Platba v hotovosti na začátku měsíce nebo raději bankovním převodem na č. ú. KB 107-5632400267/0100.

Spolek Bobříkov nabízí dětem činnost každou středu od 14:00 do 17:00 hodin na naší škole v „Klubu dětí Bobříkov" s programem pohybovým, naučným a tvořivým.

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem zapojit Vaše dítě do uvedeného aktivního odpoledne, tak prosím napište mailem na adresu bobrikov@bobrikov.cz jméno dítěte, třídu a datum narození (z důvodu uvolnění z družiny) nebo zavolejte na tel.: 730 69 68 68 pí Vacková, která Vám ráda poskytne další informace. Více se také dozvíte z webových stránek spolku www.bobrikov.cz v Klubech dětí.

Spolek Bobříkov pořádá také výjezdní víkendové akce, výlety nebo prázdninové pobyty během roku a tábory v letních měsících, které jsou tematicky zaměřené a umožňují dětem cestování, poznávání, kolektivní hry, zájmové a naučné programy. Děti Vám přinesou vždy aktuální nabídku k zážitkové akci. Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těšíme.

 

Renáta Vacková

předsedkyně spolku

 


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet