Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

23.05.2019

Velký úspěch

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo složené z našich páťáků a osmáků. Vybraní žáci se dne 24. 4....
20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...

21.06.2017 - Informace pro rodiče MŠ


Informace pro rodiče

30.6.2017 končí školní rok 2016/ 2017, nastává prázdninový čas s prázdninovým provozem v MŠ a generálním úklidem celé budovy MŠ.

Na prázdniny je třeba: odnést dětem z MŠ bačkorky a veškeré prádlo - vyklidit šatní skříňky, odnést náhradní obuv ze šatny MŠ. Vaše děti budou navštěvovat po prázdninách jiné třídy, seznamy budou vyvěšeny k 1.9.2017, zde na hlavních dveřích při vstupu do MŠ - levá a pravá část.

Z umýváren si odneste zubní kartáčky, hřebeny a pasty. Kelímky na čištění zubů jsou součástí vybavení pro děti naší MŠ. Pokud nebudou věci dětí vyklizeny budou uloženy v přízemí budovy u vchodu do průhledných boxů a ponechány tam do 15.9.2017. Po uplynutí této doby budou věci vyhozeny.

Měsíce červenec a srpen se neplatí školné, žádáme o zrušení trvalých příkazů - školné se platí opět od září 2017

Kolektiv MŠ Pohádka přejeme všem krásně prožité léto


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet