Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...
27.06.2019

Stužkování 9. tříd - 27062019

Dnes ve čtvrtek 27. června jsme se rozloučili v sále berounského kina s žáky a žákyněmi 9. tříd. Ať...
26.06.2019

Výprava na přehradu Suchomasty

Třídy 6. C a 7. A se dnes, i když bylo velmi teplé počasí, vypravily na výlet na přehradu Suchomasty. Cílem...
26.06.2019

Pasování na čtenáře

V úterý 11. 6. 2019 se třídy 1. A, 1. B zúčastnily slavnostního Pasování na čtenáře na berounské...

21.11.2018 - Beseda s Městskou policií Beroun


21. listopadu proběhla beseda u nejmenších žáků naší školy. Pracovníci Městské policie Beroun a Prevence kriminality hovořili s dětmi o dopravní situaci, správném přecházení, reflexních vestách a radili žákům, jak se bezpečně chovat ve městě. Probrali jsme i chování k cizím lidem a volně pobíhajícím psům. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla. Děti zaujala i výstroj a výzbroj, kterou si mohly zblízka prohlédnout. Na závěr jsme měli řadu dotazů a navíc jsme namalovali obrázky.

Celá beseda se vydařila a my věříme, že tyto preventivní akce pomohou ochránit zdraví našich žáků.

Mgr. Jana Šopejstalová

metodik prevence

 

Odkaz na foto


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet