Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...
15.05.2019

Poznávací výlet Berlín a okolí

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme navázali na tradici jazykově poznávacích zájezdů pro žáky 2....

21.11.2018 - Beseda s Městskou policií Beroun


21. listopadu proběhla beseda u nejmenších žáků naší školy. Pracovníci Městské policie Beroun a Prevence kriminality hovořili s dětmi o dopravní situaci, správném přecházení, reflexních vestách a radili žákům, jak se bezpečně chovat ve městě. Probrali jsme i chování k cizím lidem a volně pobíhajícím psům. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla. Děti zaujala i výstroj a výzbroj, kterou si mohly zblízka prohlédnout. Na závěr jsme měli řadu dotazů a navíc jsme namalovali obrázky.

Celá beseda se vydařila a my věříme, že tyto preventivní akce pomohou ochránit zdraví našich žáků.

Mgr. Jana Šopejstalová

metodik prevence

 

Odkaz na foto


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet