Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

13.12.2018

Vánoční akademie

Děti z 1. stupně nacvičily se svými třídními učitelkami řadu vystoupení. 13. prosince, děti absolvovaly...
12.12.2018

Výsledky Tarzana 2018

Již jsou k dispozici kompletní výsledky soutěže ve šplhu Tarzan 2018. Odkaz na výsledkovou listinu....
12.12.2018

Píší o nás ...

Článek z Podbrdských novin o činnosti přírodovědného kroužku a o našem bruslení. Odkaz na článek ....
12.12.2018

Kniha o stromech

Děti z přírodovědného kroužku vyráběly knihu o stromech. Každý si vytvořil svou. Pracovali jsme na ni ve...
12.12.2018

První ohlas na akademii

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za opravdu krásné předvánoční představení dětí z...

03.12.2018 - VÁNOCE 2018


Žáci a žákyně V. C z 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335 v Berouně se rozhodli navázat spolupráci se soukromou MŠ a ZŠ B-English v Králově Dvoře, kde je již několik let tradicí vzpomenout si o Vánocích na seniory, kteří svůj zbytek života tráví v Domovech důchodců a udělat jim radost, které už tak mají ve svém životě málo. Za velké podpory rodičů i dětí se V. C podařilo nashromáždit drobné dárky, které děti při hodině PČ a VV zabalily, ozdobily a přidaly i vlastnoručně vyrobená přání.

To vše bylo předáno paní ředitelce Mgr. Novotné, která tento skvělý nápad velmi ocenila.
Ještě jednou bych ráda poděkovala všem dětem z V. C, ale i jejich rodičům, kteří náš projekt plně podpořili.

Děkuji

E. Doležalová

třídní učitelka V. C


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2018  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet