Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

23.05.2019

Velký úspěch

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo složené z našich páťáků a osmáků. Vybraní žáci se dne 24. 4....
20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...

14.03.2019 - První pomoc


Úraz není náhoda a často je dílem okamžiku. V preventivních programech se učíme úrazům předcházet. Ale co dělat, když už se úraz stane? O první pomoci si s námi přišla do školy popovídat MUDr. Hladká. Paní doktorka navštívila naše nejmladší žáky. Popovídali jsme si společně o důležitých telefonních číslech, integrovaném záchranném systému a telefonování na tísňové linky. Připomněli jsme si různé druhy úrazů a jejich příznaky, ukázali jsme si stabilizovanou polohu, vysvětlovali jsme si slovo resuscitace a v neposlední řadě jsme si názorně předvedli ošetření drobných úrazů.

Mgr. Jana Šopejstalová

metodik prevence


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet