Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

05.12.2019

SuperStar a Talent 2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhly v naší školní družině soutěže SuperStar a Talent 2019. Děti měly o...
05.12.2019

1. B v knihovně

3. prosince jsme poprvé navštívili knihovnu na Sídlišti. Společně s  paní knihovnicí jsme objevili...
05.12.2019

Pekelná třída“ 1. B

5. prosince se 1. B proměnila v „pekelnou třídu" plnou čertic a čertíků. Přečetli jsme si, proč čerti...
05.12.2019

Beseda o včelách

Na 1. stupni probíhaly besedy se včelařem. Velice poutavou formou jsme se dozvěděli mnohé informace ze života...
05.12.2019

Přírodovědný kroužek a tradice

Děti na přírodovědném kroužku se kromě poznávání přírody věnují i starým českým zvykům. Mezi ty,...

23.04.2019 - Ukliďme Česko


20. dubna se sešlo 14 dobrovolníků z naší školy a zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko.

Jeli jsme do obce Praskolesy, kde jsme se sešli s dalšími přáteli přírody. Společně jsme se vydali do Otmíčské hory. Zde jsme navštívili studánku, kterou jsme vyčistili od spadaného přírodního materiálu. Pak jsme si na místním ohništi opekli špekáčky a popovídali jsme si o významu akce Ukliďme Česko. Poučili jsme se o bezpečnosti, rozdali jsme si pytle a rukavice a vydali jsme se sbírat odpadky v přírodě.

Mezi nejkurióznější odpadky patřily použité pneumatiky, které z potůčku vylovili žáci naší školy.

Všem účastníkům patří velké poděkování.

Mgr. Jana Šopejstalová

vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet