Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...
15.05.2019

Poznávací výlet Berlín a okolí

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme navázali na tradici jazykově poznávacích zájezdů pro žáky 2....

23.04.2019 - Ukliďme Česko


20. dubna se sešlo 14 dobrovolníků z naší školy a zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko.

Jeli jsme do obce Praskolesy, kde jsme se sešli s dalšími přáteli přírody. Společně jsme se vydali do Otmíčské hory. Zde jsme navštívili studánku, kterou jsme vyčistili od spadaného přírodního materiálu. Pak jsme si na místním ohništi opekli špekáčky a popovídali jsme si o významu akce Ukliďme Česko. Poučili jsme se o bezpečnosti, rozdali jsme si pytle a rukavice a vydali jsme se sbírat odpadky v přírodě.

Mezi nejkurióznější odpadky patřily použité pneumatiky, které z potůčku vylovili žáci naší školy.

Všem účastníkům patří velké poděkování.

Mgr. Jana Šopejstalová

vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet