Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

19.09.2019

Lego Projekt

V úterý 17. 9. 2019 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili Projektu Lego - "Chodíme s asistencí", jehož cílem...
12.09.2019

Voda je život

Přírodovědný kroužek zahájil činnost v tomto školním roce. Zabýváme se nyní neživou přírodou....
09.09.2019

Jazykový kurz angličtiny

JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A PŘÍPRAVA KE CAMBRIGE ZKOUŠKÁM Vážení rodiče, Naše škola nabízí...
07.09.2019

Info k florbalovému kroužku

Pan učitel Vlček připravil informace k zahájení činnosti florbalovéhokroužku pro školní rok 19/20....
05.09.2019

Učitelé na jaz. kurzech léto 2019

  V průběhu letních prázdnin, v rámci programu Erasmus+, čtyři učitelé anglického jazyka - Ing....

23.04.2019 - Ukliďme Česko


20. dubna se sešlo 14 dobrovolníků z naší školy a zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko.

Jeli jsme do obce Praskolesy, kde jsme se sešli s dalšími přáteli přírody. Společně jsme se vydali do Otmíčské hory. Zde jsme navštívili studánku, kterou jsme vyčistili od spadaného přírodního materiálu. Pak jsme si na místním ohništi opekli špekáčky a popovídali jsme si o významu akce Ukliďme Česko. Poučili jsme se o bezpečnosti, rozdali jsme si pytle a rukavice a vydali jsme se sbírat odpadky v přírodě.

Mezi nejkurióznější odpadky patřily použité pneumatiky, které z potůčku vylovili žáci naší školy.

Všem účastníkům patří velké poděkování.

Mgr. Jana Šopejstalová

vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet