Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

06.08.2019

Letní soustředění biatlonu

Na škole působí biatlonový kroužek a 15 kluků a holek se momentálně připravuje na podzimní závody v...
25.07.2019

Informační dopis ke šk. roku 19/20

Informační dopis k novému školnímu roku bude rozeslán rodičům po 15. 8. 2019. Pavel Herold
25.07.2019

Příměstský tábor 2019

V červenci proběhl ve škole a hlavně na školních sportovištích, ale i ve městě, příměstský tábor....
03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...

23.04.2019 - Ukliďme Česko


20. dubna se sešlo 14 dobrovolníků z naší školy a zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko.

Jeli jsme do obce Praskolesy, kde jsme se sešli s dalšími přáteli přírody. Společně jsme se vydali do Otmíčské hory. Zde jsme navštívili studánku, kterou jsme vyčistili od spadaného přírodního materiálu. Pak jsme si na místním ohništi opekli špekáčky a popovídali jsme si o významu akce Ukliďme Česko. Poučili jsme se o bezpečnosti, rozdali jsme si pytle a rukavice a vydali jsme se sbírat odpadky v přírodě.

Mezi nejkurióznější odpadky patřily použité pneumatiky, které z potůčku vylovili žáci naší školy.

Všem účastníkům patří velké poděkování.

Mgr. Jana Šopejstalová

vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet