Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...
27.06.2019

Stužkování 9. tříd - 27062019

Dnes ve čtvrtek 27. června jsme se rozloučili v sále berounského kina s žáky a žákyněmi 9. tříd. Ať...
26.06.2019

Výprava na přehradu Suchomasty

Třídy 6. C a 7. A se dnes, i když bylo velmi teplé počasí, vypravily na výlet na přehradu Suchomasty. Cílem...
26.06.2019

Pasování na čtenáře

V úterý 11. 6. 2019 se třídy 1. A, 1. B zúčastnily slavnostního Pasování na čtenáře na berounské...

26.04.2019 - Beseda o myslivosti


Na přírodovědném kroužku jsme přivítali paní redaktorku časopisu Myslivost p. Kaasaovou.

Povídali jsme si o významu lesa, o jeho ochraně a našem chování v tomto ekosystému. Poznávali jsme lesní živočichy a zkoumali jsme jejich zbarvení, stavbu těla i potravu. Nejvíce nás zaujaly exponáty parohů, klů, lebek a zubů. Děti si zblízka prohlédly modely lesních staveb a vzpomínaly, kde je v přírodě viděly. Touto akcí byla prohloubena spolupráce mezi naším přírodovědným kroužkem a myslivci a děti zde získaly nezapomenutelné zážitky a nové informace z lesa.

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet