Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...
27.06.2019

Stužkování 9. tříd - 27062019

Dnes ve čtvrtek 27. června jsme se rozloučili v sále berounského kina s žáky a žákyněmi 9. tříd. Ať...
26.06.2019

Výprava na přehradu Suchomasty

Třídy 6. C a 7. A se dnes, i když bylo velmi teplé počasí, vypravily na výlet na přehradu Suchomasty. Cílem...
26.06.2019

Pasování na čtenáře

V úterý 11. 6. 2019 se třídy 1. A, 1. B zúčastnily slavnostního Pasování na čtenáře na berounské...

23.05.2019 - Velký úspěch


Velkého úspěchu dosáhlo družstvo složené z našich páťáků a osmáků. Vybraní žáci se dne 24. 4. 2019 zúčastnili soutěže v oblasti životního prostředí „ Krasovým kaňonem Berounky" v tomto složení:

Eliška Pašková, David Baxa a Šimon Bureš z 5. A a Josefína Doležalová, Lucie Kotrabová a Jakub Petřík z 8. C.

Soutěž probíhala po trase největšího říčního údolí v České republice ve spolupráci s pracovníky Správy CHKO a pod odborným vedením Mgr. Emila Šnaidaufa. Na vybraných stanovištích naši reprezentanti plnili zadané úkoly.

V konkurenci všech berounských základních škol získalo naše družstvo 2. místo v celkovém hodnocení.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Kateřina Hříbalová

 

Odkaz na foto


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet