Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

12.09.2019

Voda je život

Přírodovědný kroužek zahájil činnost v tomto školním roce. Zabýváme se nyní neživou přírodou....
09.09.2019

Jazykový kurz angličtiny

JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A PŘÍPRAVA KE CAMBRIGE ZKOUŠKÁM Vážení rodiče, Naše škola nabízí...
07.09.2019

Info k florbalovému kroužku

Pan učitel Vlček připravil informace k zahájení činnosti florbalovéhokroužku pro školní rok 19/20....
05.09.2019

Učitelé na jaz. kurzech léto 2019

  V průběhu letních prázdnin, v rámci programu Erasmus+, čtyři učitelé anglického jazyka - Ing....
02.09.2019

Kroužky na šk. rok 19/20

Byl aktualizován seznam kroužků na školní rok 2019/2020. odkaz + doplnění o kroužek robotiky a...

23.05.2019 - Velký úspěch


Velkého úspěchu dosáhlo družstvo složené z našich páťáků a osmáků. Vybraní žáci se dne 24. 4. 2019 zúčastnili soutěže v oblasti životního prostředí „ Krasovým kaňonem Berounky" v tomto složení:

Eliška Pašková, David Baxa a Šimon Bureš z 5. A a Josefína Doležalová, Lucie Kotrabová a Jakub Petřík z 8. C.

Soutěž probíhala po trase největšího říčního údolí v České republice ve spolupráci s pracovníky Správy CHKO a pod odborným vedením Mgr. Emila Šnaidaufa. Na vybraných stanovištích naši reprezentanti plnili zadané úkoly.

V konkurenci všech berounských základních škol získalo naše družstvo 2. místo v celkovém hodnocení.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Kateřina Hříbalová

 

Odkaz na foto


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet