Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

02.06.2019 - Talent 2019


Tak jako každý rok pořádá Městská galerie Beroun výstavu dětských prací pro žáky základních a uměleckých škol Berouna.  Práce jsou převážně výtvarné, ale nechybí ani keramika a loutky. Z naší školy  je vystaveno 12 výtvarných děl, z nichž nejlépe byl ohodnocen obraz od Viléma Míky ze 6. A a keramické výrobky dětí z naší dílny. Ceny předali zástupci města Berouna v čele s paní  starostkou. Přijďte se podívat do galerie „U černého koně". Výstava potrvá až do 19. 7. 2019. Je velmi krásná, pestrá a plná mladých výtvarných talentů.

Autor: Hana Pinkasová

 

 


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet