Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

09.06.2019 - Branné cvičení


Na 2. ZŠ v Berouně jsme uskutečnili branné cvičení. Bylo zahájeno cvičnou evakuací školy. Následně jsme se vydali na stezku, kde pro nás byla připravena jednotlivá stanoviště. Děti řešily úkoly z topografie, odhadovaly vzdálenost, pracovaly s buzolou a snažily se číst v mapě České republiky. Skládali jsme vlajku a znak ČR. Na stanovišti zdravovědy jsme si vyzkoušeli stabilizovanou polohu, přenos raněného, použití závěsného šátku a prohlíželi jsme si lékárničku. Přiřazovali jsme důležitá telefonní čísla k obrázkům integrovaného záchranného systému. Zkoušeli jsme svou fyzickou zdatnost na překážkové dráze. Vyplňovali jsme test ze základních znalostí dopravní výchovy a preventivního chování.

Kolektiv 1. stupně


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet