Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

21.02.2020

MASOPUST PRO 1. A 2. TŘÍDY

S blížícím se tradičním masopustním veselím uspořádal školní parlament 2. stupně (SVAPS) akci pro...
20.02.2020

Plavci ze 3. C

Žáci 3. C úspěšně zakončili plavecký výcvik v berounské Laguně. Po absolvování deseti dvouhodinových...
20.02.2020

Objevujeme neživou přírodu

Na přírodovědném kroužku se zabýváme neživou přírodou. Nejlépe je přiblížit dětem tuto část formou...
20.02.2020

Tvoření nás baví

Při pracovních činnostech zkoumáme různé druhy materiálů. Nyní pracujeme s papírem a tvoříme...
05.02.2020

Prvouka v 1. B

V prvouce si povídáme o lidském těle. Při skupinové práci jsme si vyzkoušeli, jak umíme lidské tělo...

26.06.2019 - Pasování na čtenáře


V úterý 11. 6. 2019 se třídy 1. A, 1. B zúčastnily slavnostního Pasování na čtenáře na berounské radnici. Akce se konala v obřadním síni historické budovy radnice, což celé akci dodalo slavnostní ráz. Pasování bylo v režii ředitelky knihovny Bc. Michaely Škeříkové, knihovnice Lucie Anýžové, DiS a místostarosty města Berouna pana Mgr. Dušana Tomči.

Děti se na akci moc těšily, byly unešené z pasování od krále. Druhý den ve škole jsme s dětmi kreslili obrázky z pasování. Na výkresech se hlavně objevoval král s mečem.

Děkujeme všem aktérům za uspořádání této ojedinělé akce, která ve všech z nás zanechala hluboký dojem.

Zapsaly: Mgr. Eva Treglerová a  Mgr. Eva Veverková.


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet